^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Biblioteka szkolna dostarcza informacji i pomysłów, które są podstawą satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym.
Wyposaża uczniów w umiejętność uczenia się przez całe życie i rozwija wyobraźnię, przygotowuje do roli odpowiedzialnych obywateli.

Biblioteka szkolna udostępnia książki i inne źródła informacji, a także świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.

 

Zasoby:
Biblioteka oferuje użytkownikom różnorodną literaturę oraz inne przydatne dokumenty.
Obowiązuje tu wolny dostęp do półek, czyli czytelnicy mogą samodzielnie wybierać książki.
Wszystkie książki ułożone są według działów, a w obrębie każdego działu zastosowany jest układ alfabetyczny. Literatura popularno - naukowa podzielona jest zgodnie
z zasadami Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu, wypożyczane do domu oraz do klasopracowni.


Księgozbiór:
Obecnie księgozbiór liczy 6.614 egzemplarzy. Są to:
• lektury szkolne
• literatura dziecięca i młodzieżowa
• literatura dla dorosłych
• literatura pedagogiczna
• książki popularno - naukowe
• księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy.


Czasopisma:
• „Głos nauczycielski"
• „Szkoła Specjalna"
• „Mały Artysta"
• „Victor Gimnazjalista"
• „Cogito"
• „National Geographic"
• „Traveler"


Zbiory specjalne:
• płyty CD i DVD z programami edukacyjnymi i prezentacjami multimedialnymi


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy Ośrodka i rodzice.
2. Zbiory są udostępniane od 15 września do 15 czerwca każdego roku szkolnego w dni powszednie, w godzinach pracy biblioteki.
3. Czytelnik może wypożyczać zbiory wyłącznie na swoje nazwisko, wypożyczonych materiałów nie może przekazywać innym osobom.
4. Czytelnik może wypożyczać książki maksymalnie na okres 2 tygodni, kasety magnetofonowe na 7 dni, czasopisma na 2 dni.
5. Czytelnik powinien po wypożyczeniu materiału zwrócić uwagę nauczycielowi bibliotekarzowi na wszelkie jego uszkodzenia.
6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone lub zagubione zbiory. Książkę zgubioną lub zniszczoną należy odkupić lub przynieść inną po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
7. Jeśli czytelnik zagubi wypożyczone materiały i nie może zwrócić tego samego tytułu, to:
a) w przypadku książek i kaset wpłaca do biblioteki wartość antykwaryczną wypożyczonych materiałów i po tygodniu otrzymuje paragon z zakupu i pokwitowanie odbioru;
b) w przypadku czasopisma zwraca dwa nowe kolejne numery zagubionego tytułu.

 

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2016/2017:

poniedziałek: 9.00 -13.00
wtorek: 9.00 - 13.00
środa: 11.30 - 14.30
piątek: 9.00 - 13.00

ZAPRASZAMYCopyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.