^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

GIMNAZJUM NR 23

Szkoła zapewnia:

 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - surdopedagogów z przygotowaniem do nauczania przedmiotów;
 • Naukę w 5-9 osobowych klasach;
 • Codzienną opiekę pedagoga i psychologa;
 • Bezpłatne podręczniki;
 • Zajęcia rewalidacyjne i wyrównawcze (10 godzin na każdą klasę);
 • Naukę języka angielskiego prowadzoną metodami dostosowanymi do potrzeb
  i możliwości dzieci niesłyszących;
 • Atmosferę sprzyjającą pracy i wszechstronnemu rozwojowi ucznia;
 • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów;
 • Wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne tzw. "zielone szkoły" do atrakcyjnych miejscowości (z możliwością refundacji PFRON-u)

Szkoła posiada:

 • pracownię komputerową z dostępem do internetu;
 • centrum multimedialne;
 • pracownie logopedyczne;
 • salę gimnastyczną i siłownie
 • współpraca z zagranicą
 • nowoczesne metody nauczania
 • wyspecjalizowana kadra nauczycielska
Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.