^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Gimnazjum Nr 23

W gimnazjum realizowany jest program nauczania szkoły ogólnodostępnej,
z dostosowaniem do możliwości i potrzeb uczniów z wadą słuchu.
Szkoła zapewnia:
• naukę w małych zespołach klasowych (4 – 8 uczniów)
• wyspecjalizowaną kadrę (kierunkowo wykształceni nauczyciele
z przygotowaniem surdopedagogicznym)
• opiekę psychologa, pedagoga, logopedy
• zajęcia rewalidacyjne (w tym gimnastykę korekcyjną, hydroterapię)
• uczestnictwo w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów: koło taneczne, zajęcia sportowe,
• udział w lekcjach muzealnych, konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych
• dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
• bezpłatną opiekę stomatologiczną
• możliwość korzystania z bezpłatnego transportu do szkoły
Uczniowie gimnazjum włączają w akcje charytatywne, np. „Góra Grosza", biorą udział w akcjach związanych z ekologią – „Sprzątanie Świata", a także w programie promującym zdrowy styl życia – „Trzymaj formę".

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.