^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

WĘDKARSKO-REKREACYJNY KLUB EKOeko 3

Wędkarsko-Rekreacyjny klub Eko zwany potocznie ,,Klubem Eko" został założony 17czerwca 1996 roku przez Andrzeja Wierzbickiego, który jako wychowawca pracuje w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie.
Klub Eko zrzesza przede wszystkim dzieci i młodzież niesłyszącą
oraz pracowników wyżej wymienionego Ośrodka.

Sympatykami klubu są rodzice, absolwenci oraz osoby ze społeczności ludzi niesłyszących.
Głównymi celami działalności klubu jest integracja społeczna dzieci i młodzieży niesłyszącej
ze społeczeństwem, wspomaganie w edukacji osób z uszkodzonym słuchem oraz wychowanie młodego człowieka w tradycyjnych wartościach.

Klub Eko realizuje swoje zadania statutowe w kilku obszarach.
Najbardziej charakterystyczne dziedziny klubowej działalności to:
- krajoznawczość (turystyka ,rekreacja, wędkarstwo, sporty wodne)
- ekologia i przyrodaeko 4-działalność społeczno-kulturalna
- film i fotografia
W chwili obecnej realizowane są przez Klub Eko trzy autorskie wewnętrzne programy:
1.Program ,,Czyste Jezioro" którego głównymi celami są:
- kształtowanie świadomości ekologicznej
- integracja społeczna dzieci i młodzieży niesłyszącej (kontakty
z rówieśnikami poprzez udział w akcjach ekologicznych,
konkursach, zawodach wędkarskich, wycieczkach integracyjnych)
- poszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu przyrody oraz ekologii
2.Program ,,Śladami Jana Pawła II" którego zadaniami są:
eko 1- poszerzanie wiedzy o patronie Ośrodka
- integracja społeczna dzieci i młodzieży niesłyszącej podczas ogólnopolskich imprez rocznicowych (marsze pamięci, zloty, rajdy, spływy kajakowe, msze św.)
- bogata dokumentacja własna z organizowanych wycieczek oraz spływów kajakowych gdzie przebywał papież (filmy, zdjęcia)
3.Projekt edukacyjny ,,Kresy". Główne zalety programu to:
- integracja społeczna dzieci i młodzieży niesłyszącej
- bardzo duże walory wychowawcze i edukacyjne programu
- autentyczna integracja z rówieśnikami z Litwy
- kształtowanie świadomości patriotycznej, historycznej oraz religijnej
- wzbogacanie słownictwa
- poszerzanie wiedzy za zakresu historii, geografii, religii,
eko 2Klub Eko w swojej pedagogicznej ofercie ma do przekazania niezwykle atrakcyjne oraz pożyteczne projekty, przedsięwzięcia oraz pomysły. Największą popularnością cieszą się wycieczki, biwaki, rajdy oraz spływy kajakowe. Wielu wychowanków którzy brali udział w klubowych imprezach wspomina z dużym sentymentem i radością niezwykłe chwile spędzone
na łonie przyrody nad jeziorem, pod namiotem, na kajaku lub na łodzi
z wędką w ręku.

Koordynatorem i "szefem" wszystkich akcji i projektów realizowanych przez Klub "EKO" jest wychowawca internatu - Andrzej Wierzbicki

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.