^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szkolne Koło Krajoznawczo -Turystyczne PTTK „ŁAZIK"

PTTK znakSzkolne Koło Krajoznawczo -Turystyczne PTTK w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie powstało w październiku 2015 roku z inicjatywy pani Beaty Maciejewskiej-Musur - organizatora turystyki i krajoznawstwa PTTK Oddziału Miejskiego w Lublinie.
Ideą Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego jest rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów szkoły zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.
Program Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego jest adresowany do uczniów Technikum Nr 1, funkcjonującego przy naszym Ośrodku. Uczniowie Technikum, w związku z kierunkiem kształcenia, potrzebują dodatkowych doświadczeń, które mogłyby stać się podbudową do kształtowania ich rozwoju zawodowego, warsztatu pracy i rozbudzenia zainteresowania wybranym zawodem.
Podczas Zebrania Walnego w dn. 17 listopada 2015 r. wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz przyjęto nazwę: SKKT PTTK „Łazik". Wystosowano też prośbę o przyjęcie Koła do Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie. Prośba ta została zaakceptowana i w wyniku Uchwały Zarządu w dn. 17.12.1015 roku, zostaliśmy przyjęci w poczet członków Oddziału, jako pierwsze w Lublinie Szkolne Koło PTTK. Koło „Łazik" liczy obecnie 21 członków: zarówno młodzież jak i dorosłych. Spotkania Koła odbywają się raz w miesiącu.


Zarząd SKKT PTTK „Łazik"PTTK LOGO Kopiowanie

Olaf Domagała - prezes
Anna Koczot - sekretarz
Karolina Babiarz - skarbnik

 

Komisja Rewizyjna SKKT PTTK „Łazik"

Adam Krzysiek - prezes
Ewa Mazur - zastępca prezesa
Monika Bloch - sekretarz

 

Opiekun Koła
Beata Maciejewska-Musur


Imprezy turystyczno-krajoznawcze SKKT „Łazik"

 

17.10.2015. 55 Ogólnopolski Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry"


05.11.2015. Spacer „Lublin z Duszą" - Śródmieście


17.11.2015. Spacer „Lublin z Duszą" - Stare Miasto


06.12.2015. Rajd Mikołajkowy wokół Zalewu Zemborzyckiego


23.04.2016. I Rajd Wiosenny „Szlakiem Nadwiślańskim: Dobre-Janowiec"

 

 4.06.2016 XVI Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo -Turystycznych „Wola Osowińska 2016"

 

21.06.2016 r. - Spływ kajakowy

 

22.10. 2016 r. - „Rajd Szalonej Parasolki"

 

9.11. 2017 r. - Szlaki Niepodległości

 

25-26.11. 2017 r. - Rajd na Roztocze

 

 

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.