^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

francja (1) francja (9) francja (2)

KOŁO JĘZYKA FRANCUSKIEGO

francja (8)Od września 2014 roku w naszym Ośrodku działa Koło Miłośników Kultury Francuskiej i Krajów Frankofońskich. Program koła adresowany jest zarówno do uczniów klas gimnazjalnych, jak i technikum. Realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mają możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań kulturą i cywilizacją Francji i krajów frankofońskich, uczą się również podstaw języka francuskiego, tak, by móc swobodnie poruszać się w krajach francuskojęzycznych, poznają geografię, historię, muzykę dawną i współczesną, oglądają filmy francuskojęzyczne. „Co Francuz wymyśli, to Polak polubi" – pisał Mickiewicz w Panu Tadeuszu, a choć miało to być uszczypliwe – wyrażało wielką prawdę, że bez kultury francuskiej nie można było żyć, i niby te czasy minęły, bo Francuzi już dawno ustąpili pola Anglosasom, ale nadal nikt nie zaprzeczy, że między elegancją McDonalds'a, a panią Coco Chanel zionie przepaść.

Koło zakończyło swoją działalność z końcem roku szkolnego 2016/2017.

francja (5) francja (12) francja (7)

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.