^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

GRUPA MIX

Zajęcia umuzykalniające, na których młodzież z gimnazjum i technikum śpiewa, gra na instrumentach szkolnych i gitarze a przede wszystkim tańczy, odbywają się w ramach zajęć popołudniowych w internacie Ośrodka pod kierunkiem pani Anny Karwackiej-Klepka według ustalonego grafiku.

Od ponad 10 lat grupa Mix prezentuje swój repertuar podczas uroczystości szkolnych w Ośrodku, imprez okolicznościowych, spotkań opłatkowych, w przeglądach artystycznych i integracyjnych.


Współpracują z Domem Kultury ,,Bronowice", Domem Kultury,,LSM" w Lublinie.

 

Na swoim koncie mają również wyróżnienie za „ Pieśń o Bogu ukrytym" do słów Jana Pawła II w VIII Lubelskich Spotkaniach z Poezją Jana Pawła II i Religijną Piosenką Poetycką zorganizowanych pod Honorowym Patronatem ks. Biskupa Mieczysława Cisło oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza.

 

Od 2006 roku zespół Mix reprezentował Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Prezentacjach Zespołów i Grup Artystycznych Dzieci i Młodzieży woj.lubelskiego, Integracyjnych Spotkaniach Artystycznych Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych zdobywając liczne nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

 

Co roku występują na uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języków Migowych pod patronatem Fundacji ,,Wszyscy razem"

 

W 2014 roku gościnnie występowali na gali IX edycji konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób i instytucji wyróżniających się osiągnięciami w zakresie aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych.

 

W listopadzie 2015 roku zakwalifikowali się do finału na Ogólnopolskim Festiwalu Form Artystycznych w Warszawie a następnie w kategorii TANIEC zdobyli I miejsce.

 

W grudniu 2015 roku fundacja Fuga Mundi zaprosiła zespół na występ w części artystycznej konferencji "Aktywność kulturalna osób niepełnosprawnych. Taniec w życiu osób niepełnosprawnych" w hali Międzynarodowych Targów Lubelskich 

 

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.