^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Jan Paweł II kochał wszystkich...począwszy od istot nienarodzonych aż po ludzi chorych i cierpiących.

Ogromną rolę w życiu naszego Papieża odegrali młodzi ludzie...to właśnie w nich Ojciec Święty pokładał nadzieję na lepsze jutro...

"Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie
w Rzymie 31 marca 1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzyn
rip popearodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży.
Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane
do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (np. w Polsce w Częstochowie w 1991 roku)."
Jan Paweł II zjednał sobie rzesze młodych ludzi, którzy doskonale rozumięli jego słowa i gotowi byli/są postępować zgodnie ze wskazówkami swojego Papieża.
W Niedzielę Palmową 31 marca 1985 roku Jan Paweł II opublikował i przekazał młodzieży swój pierwszy List Apostolski do młodych całego świata...

Rozumiejąc potrzeby młodzieży, powstało o wiele więcej papieskich listów do młodych...
Listy do młodzieży zawierają naukę i wskazówki, którymi należy się kierować
w życiu na ziemi...

Dzięki swojemu zaangażowaniu Jan Paweł II jest nazywany Papieżem młodych

 

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.