^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

OFERTA EDUKACYJNA 2019/2020

zapraszamy do szkoly

 

 

 

 Zapraszamy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie, w którym od 68 lat kształcimy dzieci i młodzież z wadą słuchu. Jesteśmy najstarszą placówką tego typu w regionie.

W skład Ośrodka wchodzą:
· Oddział Przedszkolny
· Szkoła Podstawowa Nr 55
· Technikum Nr 1
· Internat
· Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu
Nasze atuty:
· bezpieczeństwo uczniów – system monitoringu wewnętrznego
· profesjonalna kadra
· przyjazny atmosfera w szkole i internacie
· kameralne klasy
· szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych – promocja talentów
· współpraca ze środowiskiem lokalnym
· współpraca międzynarodowa
· udział w programach edukacyjnych:
„Szkoła Promująca Zdrowie",
„Żyj smacznie i zdrowo",
„Trzymaj formę"
· bogato wyposażona biblioteka
· dodatkowo kształcimy umiejętność posługiwania się językiem migowym
Zapewniamy:
· zajęcia rewalidacyjne
· gimnastykę korekcyjną
· pomoc psychologa, pedagoga, logopedy
· jednozmianowy system nauki
· pracownie przedmiotowe i zawodowe
· bezpłatną opiekę stomatologiczną
· rozwój uzdolnień w kołach zainteresowań
· możliwość nauki od 6 do 24 roku życia
· rehabilitację po wszczepieniu implantu
· zajęcia logopedyczne i rehabilitację mowy
· udział w turnusach rehabilitacyjnych, tzw. „zielonych szkołach"
· bezpłatny dojazd i dowóz do szkoły
ZAPRASZAMY!

 

>>>   NASZ FOLDER   <<<

 

 

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.