^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

     W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie wchodzą:
- Oddział Przedszkolny (przy Szkole Podstawowej Nr 55)
- Szkoła Podstawowa Nr 55
- Gimnazjum Nr 23 (klasy II i III - do wygaśnięcia gimnazjum)
- Technikum Specjalne Nr 1
- Internat
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka z Wadą Słuchu
- Świetlica dla uczniów szkoły podstawowej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dokumenty wymagane przy przyjęciu do wybranej szkoły:

- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny, wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Orzeczenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia. Rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży z miasta Lublina składają podanie bezpośrednio do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39,

- skierowanie ucznia do naszego Ośrodka, wydane przez Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, na podstawie skierowania ze Starostwa Powiatowego w miejscu zamieszkania dziecka,

- orzeczenie o niepełnosprawności;

- aktualny audiogram;

- 3 zdjęcia legitymacyjne;

- karta zdrowia;

- skrócony odpis aktu urodzenia, z potwierdzeniem zameldowania na odwrocie aktu ( w przypadku zamieszkania w internacie);

Uczniowie starający się o przyjęcie do technikum, dodatkowo powinni dostarczyć:

- świadectwo ukończenia gimnazjum;

- zaświadczenie OKE z egzaminu gimnazjalnego;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu.*

* skierowanie na badanie lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki zawodu wydaje szkoła (badanie jest bezpłatne).

Wczesne wspomaganie

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania, powinni dostarczyć:

- opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;

- podanie do dyrektora Ośrodka;

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Ośrodka.

Wzory podań do pobrania

Podanie do UM Lublin - oddział przedszkolny

Podanie do UM Lublin - szkoła podstawowa

Podanie do UM Lublin - technikum

Podanie do Starostwa - oddział przedszkolny

Podanie do Starostwa - szkoła podstawowa

Podanie do Starostwa - technikum

Podanie do Dyrekcji Ośrodka - wczesne wspomaganie

 

 

telefon: 81 744 19 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPISY W NASZYM OŚRODKU
DO WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW
TRWAJĄ PRZEZ CAŁY ROK !

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.