^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

                         SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55

 ZAPEWNIA:

 •     wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - surdopedagogów z przygotowaniem
  do nauczania przedmiotów
 •     naukę w 5-8 osobowych klasach
 •     codzienną opiekę pedagoga i psychologa
 •     bezpłatne podręczniki
 •     zajęcia rewalidacyjne i wyrównawcze (12 godzin na każdą klasę)
 •     naukę języka angielskiego prowadzoną metodami dostosowanymi do potrzeb
  i możliwości dzieci niesłyszących
 •     atmosferę sprzyjającą pracy i wszechstronnemu rozwojowi ucznia
 •     różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające indywidualne zainteresowania
  uczniów
 •     wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne tzw. "zielone szkoły" do atrakcyjnych
  miejscowości (z możliwością refundacji PFRON-u)
 •     pracownię komputerową z dostępem do Internetu
 •     centrum multimedialne
 •     pracownie logopedyczne
 •     salę gimnastyczną i siłownię
Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.