^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

10

Szkoła Podstawowa Nr 55

W Szkole Podstawowej realizowany jest program nauczania szkoły ogólnodostępnej, zgodny z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla szkół podstawowych, z dostosowaniem do potrzeb i możliwości uczniów z wadą słuchu.
Dzieci młodsze (klasy I – III) realizują większość zajęć w klasopracowniach przystosowanych do danej grupy wiekowej. Sale wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy.
Uczniowie klas starszych (IV – VI) uczą się w pracowniach przedmiotowych.
Uczniom zapewniamy:
• systematyczną pracę nad rozwojem mowy, wzbogaceniem słownictwa
i poprawą artykulacji
• dostosowanie sposobu komunikacji do potrzeb dziecka
• oddziały klasowe 4 – 8 osobowe
• wykwalifikowaną kadrę
• zajęcia rewalidacyjne
• opiekę psychologa, pedagoga, logopedy
• naukę języka angielskiego prowadzoną metodami dostosowanymi
do potrzeb i możliwości dzieci niesłyszących
• zajęcia wychowania fizycznego na pływalni
• gimnastykę korekcyjną
• bezpłatną opiekę stomatologiczną
• bezpłatny dojazd do szkoły i do domu
• możliwość nauki języka migowego

Rodzicom zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga.

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.