^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIElogo szpz 300dpi Kopiowanie

Rok szkolny 2009/2010 to rok, w którym społeczność SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im Jana Pawła II w Lublinie rozpoczęła starania o przyjęcie do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Rok ten obfitował, podobnie jak i lata poprzednie, w wydarzenia związane z szeroko pojętymi działaniami ukierunkowanymi na promocję zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Ośrodku. Po całorocznej pracy został sporządzony raport z przeprowadzonej autoewaluacji działań w następujących wymiarach:

 I - Upowszechniania koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie i znajomości tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej;

II - Zrozumienia i akceptacji koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie w społeczności szkolnej.

Po przeprowadzeniu ewaluacji w wymiarze I Ośrodek uzyskał 4,3 pkt. na 5 możliwych, co stanowi 84 % na 100%, natomiast w wymiarze II 4,5 pkt. na 5 możliwych, co stanowi 90% na 100%. Wnioski, jakie nasunęły się świadczą o wysokim stopniu znajomości zarówno koncepcji, zrozumienia, akceptacji oraz upowszechniania wśród społeczności SOSW projektu Szkoły Promującej Zdrowie. W 2010 r. (po rocznym okresie przygotowawczym) nasza Placówka uzyskała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.  W związku z koniecznością odnowienia certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie w dniu 14.10.2014 r. w Kuratorium Oświaty w Lublinie zostały złożone karty zgłoszenia naszej Placówki do Lubelskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W listopadzie 2015 r. złożyliśmy w Kuratorium Oświaty - Sprawozdanie z rocznej realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie. W konsekwencji utworzeniem w 2015 r. Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin, rozpoczęliśmy starania o uzyskanie Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Kryteria przynależności szkoły lub placówki do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i nadawania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”

Warunki wstępne:

- aktywność i twórcze zaangażowanie szkoły lub placówki na rzecz promocji zdrowia w szkole lub placówce i środowisku w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego (działania w tym zakresie są zapisane w dokumentacji szkoły);

- przedstawienie społeczności szkolnej koncepcji Programu Szkoła Promująca Zdrowie (Szkoły Promującej Zdrowie) i wyrażenie aprobaty przez, co najmniej 60% społeczności szkolnej, dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie;

- podjęcie uchwały rady pedagogicznej w sprawie przystąpienia do Programu Szkoła Promująca Zdrowie;

- złożenie Karty zgłoszenia szkoły lub placówki do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin – termin cały rok.

Po spełnieniu w/w warunków Miejski Koordynator Szkół Promujących Zdrowie uznaje szkołę lub placówkę za przygotowującą się do wstąpienia do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin. Okres przygotowawczy trwa od 1 roku do 3 lat, w tym czasie szkoła lub placówka podejmuje działania zgodne z koncepcją i zasadami tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie przygotowując się do złożenia Wniosku o nadanie Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Warunki nadawania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”:

 • - podejmowanie, przez okres co najmniej roku, działań dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie;
 • - powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia;
 • - zapoznanie rady pedagogicznej z zasadami tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie;
 • - badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej (badanie stopnia zadowolenia ze szkoły);
 • - dokonanie wyboru problemu priorytetowego i określenie planu działań i ewaluacji;
 • - realizowanie działań mających na celu rozwiązanie zdefiniowanego problemu priorytetowego;
 • - podejmowanie kompleksowych działań w zakresie promocji zdrowia;
 • - dokonanie publicznej prezentacji podjętych przez szkołę lub placówkę działań związanych z realizacją Programu Szkoła Promująca Zdrowie, w formie spotkania, imprezy itp. z udziałem społeczności szkolnej i osób spoza szkoły lub placówki m.in. przedstawicieli, co najmniej jednej innej placówki lub szkoły, w celu dzielenia się doświadczeniem. O terminie prezentacji z wyprzedzeniem należy pisemnie poinformować Miejskiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie;
 • - prowadzenie podstrony internetowej pn. Szkoła Promująca Zdrowie (zakładki na stronie internetowej szkoły lub placówki) i umieszczanie w niej informacji dotyczących działań prowadzonych w zakresie tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie;
 • - złożenie wniosku o nadanie Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”, w terminie od 1 do 30 listopada (I semestr); od 1 do 30 maja (II semestr);
 • - uzyskanie rekomendacji Miejskiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie i Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie do nadania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.
  Po upływie okresu przygotowawczego i spełnieniu w/w warunków szkoła lub placówka zostaje przyjęta do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin i otrzymuje Miejski Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.Uroczystego wręczenia certyfikatu, dokonuje Prezydent Miasta Lublin lub osoba przez niego wyznaczona.

>>>  KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE  <<<

>>>   NASZA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA  <<<

 NASZE DZIAŁANIA

Zajęcia warsztatowe - letnie koktajle

Przyjazna zebra

VIII Festiwal Smaku

Jak powstaje sok?

Wycieczka do lasu

Jesteśmy "Przedszkolem bez próchnicy"

KANAPKOPOL

Zajęcia w pracowni gastronomicznej

Występy taneczno - muzyczne "Myjemy zęby"

Wycieczka do Kazimierza Dolnego i Janowca

Wycieczka dydaktyczna - manufaktura serów

Warsztaty "Jesień na zdrowie"

Spotkanie z pielęgniarką

 

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.