^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

technikum LOGO

baner-mniejsza rozdzielczość


Z A P R A S Z A M Y

Technikum Nr 1

Nauka w technikum trwa 4 lata. Szkoła przygotowuje do wykonywania zawodu technik turystyki wiejskiej. Młodzież realizuje program nauczania z rozszerzonym językiem angielskim i geografią.
Technikum przygotowuje do:
- planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich
- organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego
- podejmowania pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach
Edukacja kończy się egzaminem zawodowym, po zdaniu którego uczeń otrzymuje tytuł technika. Absolwenci mogą również przystąpić do egzaminu maturalnego, kontynuować naukę na uczelniach wyższych.
Szkoła zapewnia:
• naukę w małych zespołach klasowych (6 – 8 uczniów)
• indywidualizację nauczania
• kompetentną kadrę pedagogiczną
• praktyki zawodowe u pracodawców
• zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach zawodowych
• wycieczki zawodowe
• zajęcia rewalidacyjne
• możliwość zamieszkania w internacie
• bezpłatną opiekę stomatologiczną
• udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania
• stosowanie różnorodnych form komunikacji (mowa, daktylografia, polski język migowy, system językowo-migowy)
• korzystanie ze szkolnego autobusu i uczestniczenie w wycieczkach dydaktycznych i turystyczno - krajoznawczych

https://www.facebook.com/technikum1.lublin/#
https://www.facebook.com/skkt.lazik.lublin/#

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.