^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

technikum LOGO
Technikum nr 1

Od 1 września 2012 roku w naszym Ośrodku istnieje technikum kształcące
w zawodzie Technik Turystyki Wiejskiej.

Realizacja kształcenia zakłada naukę przedmiotów ogólnokształcących
oraz zawodowych, takich jak: podstawy turystyki, organizacja usług noclegowych, żywienie turystów, produkcja rolna, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz język angielski zawodowy.

Oprócz kształcenia teoretycznego młodzież uczestniczy w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych w pracowniach szkolnych oraz poza szkołą: w firmach reklamowych, biurach podróży, hotelach i gospodarstwach agroturystycznych.

Kończąc 4-letnie technikum w zawodzie technik turystyki wiejskiej absolwent uzyskuje:

1. Tytuł technika rolnika

2. Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa agroturystycznego

3. Rolnicze kwalifikacje zawodowe uprawniające do korzystania
z programów UE

4. Możliwość podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach

5. Możliwość kontynuacji nauki na dowolnym kierunku studiów

ZAPRASZAMY !!!

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.