^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KANAPKOPOL

 

.

Od listopada 2014 r. w naszym technikum rozpoczęło działalność młodzieżowe mini-przedsiębiorstwo o nazwie KANAPKOPOL. Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie polegającym na założeniu własnej, realnie działającej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej. Celem jest nauka poprzez praktyczne działanie. Uczniowie z kl. III a: Maciej Wroński, Daniel Stempurski, Norbert Bondyra, Jarosław Szczerbik i Michał Bastrzyk oraz kl. III b: Kamil Śmigielski i Krzysztof Nowak będący wspólnikami, dokonali wyboru formy przedsięwzięcia. Działalnością firmy jest produkcja kanapek na drugie śniadanie dla całej społeczności szkolnej.

Pierwszy etap obejmował przygotowanie podstawowych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela podstaw przedsiębiorczości sporządzili m.in. umowę mini-przedsiębiorstwa, umowę najmu lokalu użytkowego oraz napisali biznesplan. Od 17 lutego 2015r rozpoczęła się produkcja kolorowych kanapek, które w błyskawiczny sposób zostały sprzedane. Dało to motywację do jeszcze wytrwalszej pracy w firmie. Projekt realizuje Elżbieta Czermierska przy współpracy z Wiolettą Robaczewską.

 


 

Młodzież naszego Technikum od dwóch lat uczestniczy w programie „Młodzieżowe Mini przedsiębiorstwo" Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. W roku szkolnym 2015/2016 w Polsce działa 307 mini przedsiębiorstw, w województwie lubelskim 4, a w samym Lublinie - tylko MY!!! Nasze przedsiębiorstwo nosi nazwę „Kanapkopol 2" i jest zorganizowane na wzór spółki jawnej.
Wspólnicy „Kanapkopolu-2" to uczniowie kl. 3a technikum. Zarząd stanowią: Przemysław Świstowski - dyrektor naczelny, Bartłomiej Janda - dyrektor ds. finansowych, Kamil Cygan - dyrektor ds. marketingu. Opiekunem mini przedsiębiorstwa w tym roku szkolnym jest p. Magdalena Fatyga, a rolę konsultanta pełni p. Violetta Robaczewska. Raz w tygodniu uczniowie zakupują produkty a następnie przygotowują z nich kanapki, które są sprzedawane podczas przerw. Kanapki są bogate w zdrowe składniki (mieszanka sałat, kiełki roślinne, warzywa, szpinak, sery, wędliny i pieczywo pełnoziarniste) i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów. Uczniowie prowadzą pełną dokumentację finansową, korzystając z programu dostępnego na platformie edukacyjnej: wystawiają dokumenty księgowe (faktura sprzedaży, kwity kasowe - KP, KW oraz dowody wewnętrzne DW); prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) oraz ewidencji VAT; prowadzą raporty kasowe mini przedsiębiorstwa; sporządzają deklaracje podatkowe oraz odprowadzają składki ZUS. Należności z tytułu podatków oraz składek ZUS wpłacana są co miesiąc do Rady Rodziców, która pełni rolę kas Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u. Dochody z przedsiębiorstwa uczniowie zamierzają przeznaczyć na wycieczkę krajoznawczą. Młodym przedsiębiorcom życzymy sukcesów finansowych oraz zastosowania nabytych umiejętności w przyszłości zawodowej!

 


Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, Spółka Jawna, w roku szkolnym 2016/17 kontynuuje swoją działalność pod nazwą „KANAPKOPOL 3". Udziałowcami spółki są uczniowie klas 3B i 3C Technikum: Jakub Guz, Sebastian Guz, Krzysztof Mróz, Marek Szczerbik, Bartosz Beczek, Mariusz Belniak, Angelika Chołuj, Sylwia Nazaruk, Dorota Pasicz, którzy wybrali nowy zarząd firmy. Dyrektorem naczelnym został Mariusz Belniak, dyrektorem do spraw finansowych - Jakub Guz, natomiast dyrektorem do spraw marketingu - Marek Szczerbik.
Głównym celem działalności spółki jest zdobycie doświadczenia przez uczniów w zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy. Cenne są doświadczenia wzajemnej współpracy i dzielenie się obowiązkami oraz pomoc w razie potrzeby. Udziałowców cieszy łatwość sprzedaży produktów, które zyskały stosunkowo dużą liczbę stałych odbiorców. Opiekunowie Spółki, panie Elżbieta Czermierska, Violetta Robaczewska i Magdalena Fatyga podkreślają, że głównym atutem działalności jest jakość produktu, o którą bardzo dbają wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia.

 

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.