^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Od kilku lat w naszym Ośrodku organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci
z wadą słuchu.
Celem zajęć jest stymulowanie prawidłowego rozwoju psychicznego, intelektualnego oraz społecznego dziecka
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju prawidłowej mowy i komunikacji z otoczeniem.
• Rehabilitacja każdego dziecka oparta jest na indywidualnym programie oddziaływań surdopedagogicznych
i surdologopedycznych dostosowanym do wieku, ubytku słuchu oraz jego możliwości intelektualnych.
• Każde dziecko uczestniczy w zajęciach indywidualnych.
W zajęciach biorą udział także rodzice, którzy są tak naprawdę codziennymi terapeutami i nauczycielami swoich dzieci. Aktywny udział w zajęciach daje im możliwość dostrzeżenia i odpowiedniego wykorzystania sytuacji domowych do rehabilitacji własnego dziecka, co umożliwia szybszy rozwój mowy dziecka i daje rodzicom wiele satysfakcji. Zaspokaja także podstawową potrzebę małego dziecka - potrzebę bezpieczeństwa. Uczestnicząc
w zajęciach mają oni także możliwość pogłębienia swojej wiedzy teoretycznej dotyczącej rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu i uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
• W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 2 lat do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
• Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych surdopedagogów i surdologopedę.
• Zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonej pracowni oraz sali do zabaw ruchowych.

Sala zajęć wczesnego wspomagania     

               

Zajęcia w sali zabaw ruchowych

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zabawy.
Rehabilitacja małego dziecka z wadą słuchu opiera się na rozwijaniu wszystkich zmysłów. W czasie naszych zajęć dużo czasu poświęcamy na zabawy rozwijające percepcję słuchową oraz zabawy przygotowujące dziecko do poprawnej wymowy - zabawy logopedyczne.
Zabawy słuchowe, które są elementami wychowania słuchowego, wprowadzają dzieci w świat dźwięków - przyzwyczajają do korzystania z resztek słuchu, rozwijają uwagę słuchową, zainteresowanie dźwiękami i uczą ich rozróżniania. Dzieci bardzo chętnie biorą też udział w zabawach tematycznych rozwijających mówienie
i rozumienie wypowiedzi.
Wśród proponowanych przez nas zabaw są także zabawy rozwijające:
• koncentrację uwagi
• spostrzegawczość
• pamięć
• orientację przestrzenną
• logiczne myślenie
• funkcje wzrokowe - kształtujące pamięć wzrokową i orientację przestrzenną
• umiejętność przechodzenia od spostrzegania globalnego do analitycznego, które przygotowują dziecko
do prawidłowego postrzegania otaczającej je rzeczywistości oraz nauki czytania
• sprawność ruchową, a zwłaszcza sprawność manualną i koordynację wzrokowo - ruchową


W czasie zajęć wykorzystujemy elementy wielu metod pracy z małymi dziećmi - metody werbo-tonalnej, audytywno - werbalnej, W. Sherborne, integracji sensorycznej, metody Dennisona i innych.

 

Nowe, a zarazem ciekawe i lubiane przez dzieci są zajęcia logorytmiczne połączone z zajęciami czytelniczymi. Chcemy zachęcić rodziców do czytania dzieciom książek i podpowiadamy, w jaki sposób można to robić.
W czasie zajęć czytamy książeczkę dla dzieci i na jej podstawie robimy wspólnie inscenizację używając różnych form teatralnych i rekwizytów.
Są to zajęcia grupowe, dla wszystkich chętnych dzieci uczestniczących zajęciach wczesnego wspomagania
oraz ich rodzeństwa i rodziców.
Zajęcia te dają rodzicom możliwość systematycznych spotkań i wymiany doświadczeń.

Co roku organizujemy także wspólne wyjazdy do ciekawych miejsc.
Byliśmy w mini ZOO w Leonowie i na dłuższej wycieczce w Zamościu.
Z każdej z tych wypraw dzieci wracały bardzo zadowolone.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców razem z dziećmi do udziału w zajęciach otwartych.
Kontakt: telefon do Ośrodka - 81 744 19 13
Warunkiem systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania jest posiadanie opinii wydanej przez Poradnię Pedagogiczną o potrzebie tego rodzaju zajęć oraz złożenie podania przez rodziców
w naszym Ośrodku.
Zapraszamy!

Za nami już kilka lat pracy z najmłodszymi dziećmi w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Mamy wiele doświadczeń, które są dla nas inspiracją do poszukiwania nowych pomysłów i nowych metod pracy. Obecnie do naszej dyspozycji mamy dwie sale oraz dużą salę do zabaw ruchowych. Nasze sale są bardzo dobrze wyposażone w niezbędne zabawki i pomoce.

sale (1) (Kopiowanie)sale (2) (Kopiowanie)

sale (3) (Kopiowanie)sale (4) (Kopiowanie)

sale (5) (Kopiowanie)sale (6) (Kopiowanie)

sale (7) (Kopiowanie)sale (8) (Kopiowanie)

sale (9) (Kopiowanie)sale (10) (Kopiowanie)

sale (11) (Kopiowanie)sale (12) (Kopiowanie)

sale (13) (Kopiowanie)sale (14) (Kopiowanie)

sale (15) (Kopiowanie)sale (16) (Kopiowanie)

Zajęcia prowadzą doświadczeni surdologopedzi i surdopedagodzy. Wspierają nas także doświadczeni psycholodzy. W zajęciach mogą brać udział dzieci, u których zdiagnozowano problemy ze słuchem lub zaburzenia mowy. Pracujemy z dziećmi nawet kilkumiesięcznymi. Dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjeżdżać do naszego Ośrodka nauczyciele prowadzą zajęcia w ich domach. Zajęcia prowadzimy w godzinach rannych i popołudniowych, w zależności od potrzeb i możliwości rodziców. Swoją opieką obejmujemy wszystkie dzieci z wadą słuchu, także z dzieci z dodatkowymi trudnościami i zaburzeniami. Pracujemy przede wszystkim z dziećmi, które zaopatrzone są w aparaty słuchowe oraz w implanty ślimakowe i szczególnie potrzebują intensywnej rehabilitacji słuchowej. Nasze priorytety się nie zmieniły. Najważniejszy jest dla nas wszechstronny rozwój dziecka, a szczególną uwagę przywiązujemy do wychowania słuchowego i rozwoju mowy. Pierwsze trzy lata życia dziecka są dla rozwoju mowy dziecka najważniejsze, więc staramy się wykonywać w czasie zajęć jak najwięcej ćwiczeń słuchowych, oddechowych, głosowych i artykulacyjnych, tak, aby nauka poprzez zabawę była przyjemnością.

zabawa (1) (Kopiowanie)zabawa (2) (Kopiowanie)zabawa (7) (Kopiowanie)

zabawa (3) (Kopiowanie)zabawa (4) (Kopiowanie)

zabawa (5) (Kopiowanie)zabawa (8) (Kopiowanie)

zabawa (6) (Kopiowanie)zabawa (9) (Kopiowanie)zabawa (11) (Kopiowanie)

zabawa (10) (Kopiowanie)zabawa (12) (Kopiowanie)

zabawa (13) (Kopiowanie)zabawa (16) (Kopiowanie)

zabawa (14) (Kopiowanie)zabawa (15) (Kopiowanie)zabawa (18) (Kopiowanie)

zabawa (19) (Kopiowanie)zabawa (17) (Kopiowanie)

Starsze dzieci mogą liczyć na naukę czytania, pisania i wykonywania prostych działań matematycznych, jeśli są tylko na to gotowe. Proponujemy dzieciom wiele ciekawych zabaw przygotowujących je do podjęcia trudnej sztuki czytania, pisania i liczenia.

nauka (1) (Kopiowanie)nauka (2) (Kopiowanie)

Gramy na instrumentach, tańczymy, wykonujemy prace plastyczne i robimy mnóstwo ciekawych rzeczy. Wykorzystujemy wiele metod tak, aby dzieci dobrze się bawiły. Wszystkie zajęcia staramy się prowadzić w formie ciekawych zabaw. W zajęciach w dalszym ciągu aktywnie uczestniczą rodzice, bawią się i uczą razem ze swymi pociechami. Rodzice mogą także uzyskać wiele informacji na temat rehabilitacji swoich dzieci i praktycznych wskazówek, jak pracować z dzieckiem w domu. Poza zajęciami indywidualnymi zapraszamy także na zajęcia grupowe. Odbywają się one raz w tygodniu, po południu. W czasie tych zajęć wykorzystujemy elementy logorytmiki, tańca, zabawy i gry zespołowe. Zapraszamy ciekawych gości oraz razem z rodzicami wykonujemy prace plastyczne , wykorzystując różne techniki. To wspólne wycinanie, lepienie malowanie, klejenie daje wiele frajdy nie tylko dzieciakom, ale także rodzicom. Zapraszamy do wspólnej zabawy !

inne (1) (Kopiowanie)inne (2) (Kopiowanie)

inne (3) (Kopiowanie)inne (4) (Kopiowanie)

inne (5) (Kopiowanie)inne (6) (Kopiowanie)

Poza zajęciami indywidualnymi nadal spotykamy się na zajęciach grupowych. Obecnie są to zajęcia rytmiczno – plastyczne. Każde zajęcia składają się z części logarytmicznej, w czasie której śpiewamy, tańczymy, gramy na instrumentach i części plastycznej, w czasie której wykonujemy prace plastyczne. W zajęcia bardzo zaangażowani są rodzice. Dla nich prace plastyczne, które wykonują z wielką pasją , są powrotem do lat dziecięcych. Na zajęciach powstało już dużo ciekawych prac, które zdobię nasze szkolne korytarze.

Copyright © 2013. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie Rights Reserved.